Еднопосочна система

Еднопосочни тръбни пневмо транспортни системи Sumetzberger

По-големите суми пари в търговията на дребно винаги представлява риск за сигурността. Те се съхраняват в незащитенaта област (касово работно място) и персонала трябва да ги транспортира до главната каса на няколко пъти в хода на работния ден – силно проблемна ситуация от гледна точка на сигурността.

Sumetzberger logo - Technology in motion

Приложения

Еднопосочните тръбни пневмо транспортни системи на Sumetzberger (пневмо пощи) премахват риска от кражба и/или грабеж – едно умно и ценово ефективно решение. Тази система отговаря на стандартните изисквания на супермаркети, бензиностанции, кина, банки и автомагистрални такси.

Възможности и ползи

  • За безопасно и сигурно транспортиране на пари от касовите работни места до защитената зона (главна каса).
  • Висока скорост, еднопосочен транспорт на пари в брой.
  • Пестене на място и изчистен дизайн на станциите разположени на касите.
  • Използване на системата от повече потребители посредством ясна, проста обработка и обслужване.
сейф пневматични транспортни системи Sumetzberger (Пневмо пощи)
схема на еднопосочна кеш система Sumetzberger

Схема на еднопосочна пневматичнa транспортнa системa Sumetzberger