Двупосична система

Двупосочни тръбни пневмо транспортни системи Sumetzberger

Изпращането на паричните приходи до главната каса и набавянето на дребни за ресто са високо рискови процеси. Ценното работното време често се губи поради тези изключително опасни задачи.

Sumetzberger logo - Technology in motion

Приложения

Двупосочните пневматични тръбни транспортни системи Sumetzberger (пневмо пощи) противодействат на това по два начина. От една страна те защитават вашите приходи и предлагат оптимална защита от кражба и грабеж, и от друга страна, те гарантират, че всички каси имат достатъчно дребни за да обслужат качествено вашите клиенти на изхода.

Възможности и ползи

  • За безопасно и сигурно, двупосочно транспортиране на паричните приходи и снабдяването с дребни за ресто.
  • Повече ефективност в офиса чрез автоматичното транспортиране до трезора, без необходимост от ръчно разтоварване на капсулата.
  • Наблюдението и проследяването при всяко прехвърляне създава подробна документация и статистическа оценка.
  • Допълнителни функции за безопасност, като например: заключващи товарни капсули или идентификация на потребителя предлагат по-добра закрила.
  • Компактеният и елегантен дизайн на станциите може да бъдат оптимално адаптирани към всяка отделна пазарна концепция.
сейф пневматични транспортни системи Sumetzberger (Пневмо пощи)
схема на двупосочна кеш система Sumetzberger

Схема на Sumetzberger двупосочна система