Безжични мрежи

Безжични мрежи / Wi-Fi оборудване от Бета ПОС

Безжични комутатори (Wireless Switches), Access Points и Access Ports за изграждане на безжични мрежи от корпоративен клас.

Устройства, спрени от продажба