Общи условия на сайта

Общи условия за ползване на сайта Betapos.bg
собственост на БЕТА ПОС ООД

Общи търговски условия на фирма “БЕТА ПОС” ООД за ползване на уеб сайта, с вграден онлайн електронен магазин, намиращ се на основен домейн betapos.bg и извършването на покупки от него

Въведение

С ползване на сайта изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате описаните по-долу Общи условия на уеб сайта betapos.bg

 

Данни за ТЪРГОВЕЦА съгласно ЗЗП и Закона за електронната търговия:

„БЕТА ПОС“ ЕООД,
ЕИК: 131185629
гр. София, п.к. 1592, р-н Искър
ж.к. ДРУЖБА 1, бл. 158, вх. Д, ет. 1, ап. 93

Електронен адрес и контакти на ТЪРГОВЕЦА:
Телефон: +359 896 80 41 61
И-мейл: office@betapos.bg
Уебсайт: betapos.bg

 

Настоящият електронен документ съдържа ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, които се отнасят за всички сделки, сключени от разстояние, и уреждат условията за покупко-продажба през уебсайта, с вграден електронен магазин – betapos.bg.

Собственик на уеб сайта, с вграден електронен магазин, betapos.bg е фирма „БЕТА ПОС” ООД (наричана по-долу накратко „ТЪРГОВЕЦ”), вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131185629.

Тези условия представляват договор от разстояние за покупко-продажба между “БЕТА ПОС” ООД и всяко физическо лице, посетител на сайта, извършило заявка за покупка на стоки чрез вградения електронен магазин в него.

За да може да поддържа качествени услуги, които отговарят на желанията на своите клиенти, „БЕТА ПОС” ООД създава долуизброените Общи условия, за да защитава от злоупотреби, както себе си, така и своите клиенти.

Общи положения

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин на сайта betapos.bg, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и е длъжен да ги спазва.

КЛИЕНТ – е всяко лице на или над 18 г., посетител на електронния магазин betapos.bg, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона “Поръчай”, наличен във виртуалната количка. Поръчката направена от клиента има сила на договор от разстояние между него и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.

СТОКИ – са продуктите (обувки, аксесоари) предлагани в електронния магазин.

ТЪРГОВЕЦ – е  „БЕТА ПОС” ООД .

АРТИКУЛИ И ЦЕНИ – всички цени на СТОКИТЕ в електронния магазин са в български лева и с включен ДДС.
Посочените цени са за чифт или брой, и не включват разходите за доставка на СТОКИТЕ.
Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
Валидни са цените, публикувани в онлайн магазина, към момента на изпращане на заявката за поръчка към „БЕТА ПОС“ ООД.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените или характеристиките на предлаганите СТОКИ в електронния магазин без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на изпращане на поръчката и потвърждаването й.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира поръчките за продукти, показвани на сайта поради техническа грешка или поради технически грешки с явно погрешни цени.

ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ. При липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването.

ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет мрежата, сървъра и др.

Всички СТОКИ, включително и тези в намаление/промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да е не изрично отбелязано в електронния магазин на сайта betapos.bg.

При плащане на СТОКИТЕ по банков път, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от КЛИЕНТА или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на КЛИЕНТА.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да пази и да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от фирма „БЕТА ПОС“ ООД чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта. Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

Защита на личните данни

Пълната полица с политиката за поверителност и защита на личните данни в уебсайта betapos.bg, собственост на фирма „БЕТА ПОС“ ООД, можете да прочете прегледно, структурирано и подробно описани в нашата Политика за поверителност.

Авторско право

Всички визуални и печатни материали, използвани в уебсайта betapos.bgвключително лога, търговски символи, фотографски и графични изображения и надписи, текстове, видеа, инфографики и друго мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на
Закона за авторско право и сродните му права в Република България и са собственост на фирма „БЕТА ПОС“ ООД. Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

„БЕТА ПОС“ ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Не се разрешава материалите от уеб сайта betapos.bg да бъдат копирани, разпространявани, публикувани на други печатни и електронни носители, както и променяни, без изричното писмено договорно споразумение и разрешение от техните собственици.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителя в Република България

„БЕТА ПОС“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в уебсайта betapos.bg. Промените в Общите условия за ползване на сайта не засягат отношенията между потребител и собственик, клиент или търговец, възникнали във връзка с валидно действие преди промените в тази полица.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

Приложимо право

За всички спорове, произтичащи от сключването на договор за наем с „БЕТА ПОС“ ООД са в сила изключително разпоредбите на българското законодателство.

Контакти с „БЕТА ПОС“ ООД

При всякакви допълнителни въпроси, от Ваша страна, относно имотите, които предлагаме, условия за наемане, плащания, настаняване и други,
моля обадете се на телефон: +359 896 80 41 61 или ни пишете на и-мейл адрес: office@betapos.bg

Последна актуализация на Общите условия на „БЕТА ПОС“ ООД – 1.04.2022 г.