Micro Kiosk

Micro Kiosk устройства, предлагани от Бета ПОС

Стационарните Micro Kiosk на Motorola с вграден много равнинен лазерен баркод скенер са предназначени за най-разнообразни приложения и намират приложение в търговски обекти, контрол на времето и др.

Micro Kiosk устройства, спрени от продажба